فهرست بهاء ابنیه ۱۳۸۵ Bookmark

سه‌شنبه 12 آبان 1388

این هم فایل بوک مارک شده ابنیه ۱۳۸۵ ( براساس فصول بوک مارک نموده ام و قسمتهای مهم متن را نیز های لایت کرده ام )     فایل بصورت  pdf می باشد.

 

Abnieh_1385-Bookma

 

 www.metror.ir 

فهرست بهاء ابنیه ۱۳۸۱

سه‌شنبه 12 آبان 1388

یکی از دوستان فایل ابنیه ۱۳۸۱ را می خواست می توانید از اینجا دانلود نمایید : 

 

فایل پی دی اف  فهرست ابنیه ۸۱

مصالح پایکار

سه‌شنبه 12 آبان 1388

 

شخصی دو سوال در مورد متره  در نظرات گذاشته اند: 

۱- اینکه آیا پرداخت مصالح پای کار در صورت وضعیت موقت اضافه  بر مبلغ اجرای آیتم ها است یا در صورت وضعیتهای بعدی مبلغ پرداخت شده کسر می گردد ؟
۲- تجهیز کارگاه و با لاسری  اگر در بر آورد وجود نداشته باشد به معنی عدم پرداخت آن است یا بعدا پرداخت خواهد شد ؟

پاسخ در لینک زیر  :

 

پاسخ سوالات مصالح پایکار و تجهیز کارگاه

 

www.metror.ir