کلاس آموزش متره و برآورد ، پیشنهاد قیمت و تهیه صورت وضعیت

چهارشنبه 26 آبان 1389

کلاس یکروزه " آموزش متره و برآورد و  تهیه صورت وضعیت " در ۱۶ دیماه ۸۹ در شهر اصفهان برگزار گردید که از شرکت کنندگان کمال تشکر را دارد و امید است این کلاس برای ایشان مفید فایده واقع شده باشد.

  همکاری موسسات معتبر آموزشی در برپایی کلاسهای مشابه در سراسر ایران پذیرفته میشود.  

تماس با مدیربرنامه ریزی و تعیین وقت