آگهی استخدام - سایت مترور استخدام می کند

چهارشنبه 18 اسفند 1389

 

جهت مشاهده آگهی استخدام کمک کارشناس صورت وضعیت به سایت مترور مراجعه فرمایید.

  

با تشکر - مدیربرنامه ریزی

 

www.metror.ir 

 

 

این آگهی مدتهاست منقضی شده است. ۰۷-۱۲-۹۱ 

این وبلاگ دیگر به روزرسانی نمی شود لطفا از سایت مترور استفاده فرمایید.