جزوه شماره 1 آموزشی مترور (آموزش متره و برآورد)

یکشنبه 28 فروردین 1390

www.metror.ir/metror-shop

کلاس آموزش متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت در تهران و اصفهان

چهارشنبه 17 فروردین 1390

کلاس یک روزه آموزش متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت توسط سایت مترور  

در شهرهای  تهران  و اصفهان بترتیب در ۲۹ اردیبهشت و ۵ خرداد  ۱۳۹۰

جهت دانلودسرفصل دروس و اطلاعات بیشتر بمنظور ثبت نام به سایت مترور مراجعه نمایید.