معرفی نرم افزار تهیه صورت وضعیت

پنج‌شنبه 11 مهر 1387

فقط در کلاسهای خصوصی ارائه می گردد.

 

 

موفق باشید.

http://www.metror.ir

چه آسان یکدیگر را روانه قبرستان می‌کنیم!

پنج‌شنبه 11 مهر 1387

مقاله جالبی را در مورد رانندگی در ایران دیدم با عنوان  ؛ چه آسان یکدیگر را روانه قبرستان می‌کنیم!  ؛  که لینک آن در زیر آمده است و خواندن آن خالی از فایده نیست:

http://tabnak.ir/pages/?cid=19674