این هم فایل اکسل فهرست بهاء ابنیه ۱۳۸۸

یکشنبه 25 بهمن 1388

از اینجا دانلود کنید  

پسوورد هم طبق معمول عدد  ۱   می باشد (‌عدد یک را بصورت رقم وارد نمایید ) 

 


http://www.4shared.com/file/221928923/22d4a6af/Fehrest-Baha_Abnieh_1388__for_.htmlموفق باشید - جعفرزاده

www.metror.ir

وب سایت صورت وضعیت و متره برآورد

دوشنبه 19 بهمن 1388

این هم وب سایت .tk   صورت وضعیت و متره برآورد

 

www.metror.tk 

 

 

..

ارسال رایگان فایل آنالیز فهرست بهاء ابنیه ۱۳۸۸ بصورت تک آیتمی

یکشنبه 18 بهمن 1388

اگر دوستان فایل اکسل آنالیز فهرست بهاء ابنیه را بصورت تک آیتمی و محدود لازم داشتند .در بخش نظرات پیغام بگذارند و آدرس ایمیل بدهند تا بصورت رایگان (البته اگر محدود و یکی دو تا ایتم بود ) برایشان ارسال کنم.  

 

جعفرزاده

 

 

..

 

* توجه : هزینه تهیه و ارسال آنالیزها دریافت خواهد شد.

فایل اکسل فهرست بهاء ابنیه ۱۳۸۸( فایل کامل فهرست بهاء )

یکشنبه 18 بهمن 1388اگر دوستان فایل کامل اکسل فهرست بهاء ابنیه ۱۳۸۸ رامی خواهند در بخش نظرات پیغام و ای میل بگذارند تا برایشان بفرستم. 

البته.. 

 

 

.. 

احمدرضا جعفرزاده
از آدرس زیر دانلود نمایید: پسوورد عدد ۱ می باشد (‌ارائه آدرس دانلود ۱۲-۰۳-۸۹ )

 

http://www.4shared.com/file/221928923/22d4a6af/Fehrest-Baha_Abnieh_1388__for_.html


آنالیز کامل فهرست بهاء ابنیه ۱۳۸۸

یکشنبه 18 بهمن 1388

اگر کسی آنالیز کامل آیتمهای فهرست بهاء ابنیه ۱۳۸۸رامی خواهد در بخش نظرات پیغام و ادرس ای میلش را بگذارد تا برایش بفرستم. 

البته...

 

 

البته با دریافت هزینه اندکی برای خالی نبودن عریضه! 

 تلفن تماس :

۰۹۱۳۸۳۸۱۹۳۷

 

 

..

آنالیز کامل فهرست بهاء ابنیه ۱۳۸۷

یکشنبه 18 بهمن 1388

- اگر کسی آنالیز کامل فهرست بهاء ابنیه ۱۳۸۷ را خواست در نظرات این تایپیک پیغام بگذارد تا برایش بفرستم. 

 

ا.جعفرزاده 

 

*توجه : هزینه تهیه و ارسال دریافت خواهد شد.

فایل اکسل فهرست بهاء ابنیه ۱۳۸۸ - فصل یکم تخریب

شنبه 17 بهمن 1388

این هم فایل اکسل فهرست بهاء ابنیه ۱۳۸۸ ( البته فقط فصل یکم )  

 

بقیه فصول را هم سعی می کنم یکجا یا در چند فایل مجزا ارائه نمایم . 

 

پسوورد جهت باز نمودن فایل : ۱ (‌عدد یک را وارد نمایید ) :


فایل اکسل فهرست بهاء ابنیه ۱۳۸۸ - فصل یکم تخریب

 


..

فایل اکسل فهرست بهاء ابنیه ۱۳۸۸

چهارشنبه 7 بهمن 1388

به زودی فایل اکسل فهرست بهاء ابنیه ۱۳۸۸ را هم بصورت رایگان روی وب قرار خواهم داد.  

 

اگر عمری باشد. 

 

 

 

 وبلاگ www.aparteman.blogsky.com

کلیات فهرست بهای واحد رشته ابنیه سال 1388

چهارشنبه 7 بهمن 1388

این هم کلیات فهرست بهای واحد رشته ابنیه سال  1388

بعضی از ردیف ها حسابی کارفرماییه کارفماییست ماشالله  !!!!

1-       مفاد کلیات ، مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها ، اجزای غیرقابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.

2-       شرح ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ها و کلیات ، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست ، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف ها در صورتی قابل پرداخت است که کار ، طبق نقشه و  مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فهرست بهاء مطابقت داشته باشد.

3-       قیمت های این فهرست بهاء ، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته ابنیه و ابنیه صنعتی بوده و شامل هزینه های تامین و به کارگیری نیروی انسانی ، ماشین آلات و ابزار و همچنین تامین مصالح مورد نیاز ، شامل تهیه ، بارگیری ، حمل و باراندازی مصالح ، جابجایی مصالح در کارگاه ، اتلاف مصالح ، و بطور کلی اجرای کامل کار است . هزینه اجرای آزمایش و راه اندازی ( برحسب مورد ) در بهای واحد ردیف های این فهرست بهاء پیش بینی شده است .

4-       قیمت های این فهرست بهاء ، قیمت کاملی برای انجام کار ، طبق نقشه و مشخصات فنی است . هیچ گونه اضافه بهایی بابت سختی زمین ، عمق یا ارتفاع ، تعبیه سوراخ ، بارگیری ، حمل و باراندازی و موارد دیگر که اجرای کار را مشکل تر یا مخصوص کند ، جز آنچه به صراحت در این فهرست بهاء برای آن بهاء یا اضافه بها پیش بینی شده ، قابل پرداخت نیست.

5-       مبلغ مربوط به ضریب های طبقات و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پیمان ، منظور شده باشد ، قابل پرداخت است.

6-       با نتیجه گیری از مقایسه فصل های این فهرست بهاء با یکدیگر یا مقایسه این فهرست بها با فهرست های دیگر  ، یا مقایسه آن با قیمت های روز یا استناد به تجزیه قیمت ، یا هرنوع مقایسه دیگر وجه اضافی بجز آنچه به صراحت تعیین شده است قابل پرداخت نمی باشد.

7-       در هر بخش از این فهرست بها که دستورالعملی برای نحوه برآورد داده شده است ، مفاد آن تنها برای مرحله برآورد نافذ خواهد بود.

8-       منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها ، مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی « تجدید نظر دوم » ( نشریه شماره  55  دفتر نظام فنی و اجرایی معاونت نظارت راهبردی ) و بر حسب مورد ، مشخصات فنی خصوصی پیمان ، مشخصات تعیین شده در نقشه های اجرایی و دستورکارهاست.

9-       در ردیف هایی که نوع سیمان مشخص نشده است ، منظور سیمان پرتلند است.

10-     در فصل های کارهای فولادی سبک ، کارهای الومینیومی و کارهای چوبی ، تهیه یراق الات به عهده پیمانکار است . هزینه تهیه و حمل یراق آلات براساس فاکتور فروش مورد تایید کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود . این هزینه مشمول تعدیل آحاد بهاء نبوده و صرفا با ضریب 30/1 پرداخت می گردد و سایر ضریب های پیمان به آن تعلق نمی گیرد.

11-     هزینه بارگیری ، حمل تا 30 کیلومتر و باراندازی مصالح در قیمت ردیف های این فهرست بهاء منظور شده است . هزینه حمل بیش از آن تنها برای مواردی که در مقدمه فصل حمل و نقل پیش بینی شده است ، محاسبه می شود.

12-     شرایط عمومی که در مقدمه فصل بتن در جا پیش بینی شده است ، برحسب مورد برای بتن پیش ساخته نیز نافذ است.

13-     نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی ، قبل از سفارش به تایید مهندش مشاور برسد.

14-     اندازه گیری کارها ، براساس ابعاد کارهای انجام شده ، که طبق ابعاد درج شده در نقشه های اجرایی ، دستورکارها و صورتمجلس هاست ، با توجه به مفاد کلیات و مقدمه فصل ها ، صورت می گیرد. در مواردی که روش ویژه ای برای اندازه گیری در این فهرست بهاء پیش بینی شده است ، اندازه گیری به روش تعیین شده انجام می شود.

15-     عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شود و امکان بازرسی کامل آن ها بعدا میسر نیست ، مانند پی کنی ها و نصب میلگرد ، باید مطابقت آنها با نقشه های اجرایی ، مشخصات فنی و دستورکارها ، حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن ، با مهندس مشاور ، صورتجلسه شود.

16-     ردیف هایی که بصورت اضافه بهای اجرای کار زیر تراز آب زیرزمینی پیش بینی شده است شامل  هزینه های کندی پیشرفت کار در محیط آبدار و تخلیه آب با تلمبه موتوری است و در صورتی پرداخت می شود که لزوم استفاده از تلمبه موتوری یا وسیله مشابه آن به تایید مهندس مشاور برسد و پس از انجام کار صورتمجلس شود . ردیف های یادشده ، به آن قسمت از عملیات که زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود تعلق می گیرد.

17-     مصالح پایکار ، طبق پیوست 1 در صورت وضعیت های موقت منظور و پرداخت می شود.

18-   جدول زیر مقدار سیمات مورد استفاده در انواع ملات ها را مشخص می کند :

شرح

ملات ماسه سیمان 1:6

ملات ماسه سیمان 1:5

ملات ماسه سیمان 1:4

ملات ماسه سیمان 1:3

مقدار سیمان

200

225

285

360

شرح

ملات ماسه بادی و سیمان 1:4

ملات ماسه بادی و سیمان 1:3

ملات باتارد  1:2:8

ملات باتارد  1:2:10

مقدار سیمان

285

360

130

110

شرح

ملات سیمان پودرسنگ خاک سنگ 1:1:3

دوغاب سیمان سفید پودرسنگ 1:4 برای بندکشی سنگ پلاک و کاشی سرامیک

دوغاب سیمان سفید خاک سنگ 1:6 برای بند کشی موزاییک فرنگی

ملات موزاییک

5/2 : 5/2 : 1

مقدار سیمان

300

400

225

350

شرح

ملات موزاییک

 2: 5/1 : 1

دوغاب سیمان معمولی

مقدار سیمان

450

430

19-   در تنظیم صورتجلسات موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

1-19   صورتجلسات باید در حین اجرای عملیات و براساس نقشه های اجرایی ، مشخصات فنی عمومی ، مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل اطلاعات زیر باشند :

-             نام کارفرما ، مهندس مشاور ، پیمانکار ، شماره ، تاریخ پیمان و موضوع پیمان

-             ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه

-             ارائه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار

-             متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات

2-19            صورتجلسات باید به امضای پیمانکار ، مهندس ناظر مقیم ، مهندس مشاور و کارفرما ( در موارد تعیین شده ) برسد. تمامی صورتجلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور برای اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ابلاغ شود. صورتجلسات فاقد ابلاغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی باشد . ابلاغ صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورتجلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت های مهندس مشاور و پیمانکار نمی کاهد.

3-19            تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد در غیر اینصورت و سپری شدن سه ماه از زمان اجرای کار ، صورتجلسه قابل استناد نخواهد بود.

4-19            هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کارانجام شده قبل از تنظیم و ابلاغ صورتجلسه مجاز نمی باشد.

20-    این فهرست بهاء برمبنای قیمت های سه ماهه چهارم سال 1387 محاسبه شده است.

ا.جعفرزاده 

بهمن ماه ۱۳۸۸ 

اصفهان 

 

..

ده سند پیمان

یکشنبه 4 بهمن 1388

هر پیمان در طرحهای عمرانی دارای 10 سند می باشد:

1- موافقتنامه

2- شرایط عمومی

3- شرایط خصوصی

4-برنامه زمانی کلی

5- فهرست بهاء و مقادیر کار

6- مشخصات فنی عمومی

7- مشخصات فنی خصوصی

8- دستورالعملها و استانداردهای فنی

9- نقشه ها

10- اسناد تکمیلی ( ابلاغیه ها ، تمدید مدت پیمان و ... )


سه سند اول از سایر اسناد پیمان مهمتر می باشند و اسناد اصلی پیمان هستند و از میان این سه ، موافقتنامه مهمترین سند پیمان می باشد. سایر اسناد فرعی و تبعی هستند.